საბაგიროს საშვის ფასები

გუდაური

01.12.2018- 10.03.2019

11.03.2019- 30.04.2019

01.04.2019- 30.04.2019

საშვის ტიპი

ერთჯერადი

3 ასვლა

სპორტსკოლა

1 დღიანი

2 დღიანი

3 დღიანი

4 დღიანი

5 დღიანი

6 დღიანი

7 დღიანი

8 დღიანი

9 დღიანი

10 დღიანი

5 დღე კვირაში

სტუდენტური

ღამის სრიალი

უფროსი

10

25

-

50

100

140

186

228

266

290

328

365

400

238

270

10

ბავშვი

10

25

12

25

50

71

92

114

133

145

164

182

200

122

-

10

უფროსი

10

25

12

40

80

112

149

182

213

232

262

292

320

190

135*

10

ბავშვი

10

25

12

25

50

71

92

114

133

145

164

182

200

122

-

10

უფროსი

7

18

-

30

60

84

112

137

160

174

197

219

240

-

-

-

ბავშვი

7

18

12

20

40

57

71

91

107

116

131

146

160

-

-

-

გუდაური/ გოდერძი/ ბაკურიანი/ სვანეთი

საშვის ტიპი

7 დღე სეზონზე

10 დღე სეზონზე

სეზონური

სტუდენტური

უფროსი

312

420

600

300

ბავშვი

180

260

300

-

უფროსი

-

-

300*

150*

ბავშვი

-

-

150*

-

უფროსი

-

-

300*

150*

ბავშვი

-

-

150*

-

  • ფასები მითითებულია ლარში
  • 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საბაგიროთი სარგებლობა არის უფასო. ”ბავშვად” მოიაზრება პირი 6-16 წლამდე.
  • სტუდენტური ფასით სეზონური საშვის ასაღებად სტუდენტებმა უნდა წარმოადგნინონ სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  • ქართველი პენსიონერები სარგებლობენ 1 დღიანი უფასო საშვით.
  • ”მულტი ბარათი” არის მრავალჯერადი ბარათი და ღირს 4 ლარი. ბარათის შეძენა სავალდებულოა ყველასთვის გარდა იმ პირებისა ვინც შეიძენს ერთჯერად ან ერთდღიან საშვს. ბარათის შეძენისას უნდა წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.