საბაგიროს საშვის ფასები

გუდაური

01.12.2018- 13.03.2019

14.03.2019- 30.04.2019

01.04.2019- 30.04.2019

საშვის ტიპი

ერთჯერადი

3 ასვლა

სპორტსკოლა

1 დღიანი

2 დღიანი

3 დღე სეზონზე

4 დღე სეზონზე

5 დღე სეზონზე

6 დღე სეზონზე

სტუდენტური

ღამის სრიალი

ბიგელი

უფროსი

10

25

-

50

97

140

186

228

266

270

20

უფასო

ბავშვი

10

25

12

25

50

71

92

114

133

-

15

უფასო

უფროსი

10

25

-

40

80

112

149

182

213

135

20

უფასო

ბავშვი

10

25

12

25

50

71

92

114

133

-

15

უფასო

უფროსი

7

18

-

30

60

84

112

137

160

-

-

უფასო

ბავშვი

7

18

12

20

40

57

71

91

107

-

-

უფასო

გუდაური/ გოდერძი/ ბაკურიანი/ სვანეთი

საშვის ტიპი

7 დღე სეზონზე

10 დღე სეზონზე

სეზონური

სტუდენტური

უფროსი

312

420

600

300

ბავშვი

156

210

300

-

უფროსი

-

-

300*

150*

ბავშვი

-

-

150*

-

უფროსი

-

-

300*

150*

ბავშვი

-

-

150*

-

პირობები:

  • ფასები მითითებულია ლარში
  • 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საბაგიროთი სარგებლობა არის უფასო. ”ბავშვად” მოიაზრება პირი 6-16 წლამდე
  • სტუდენტური ფასით სეზონური საშვის ასაღებად სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • ქართველი პენსიონერები სარგებლობენ 1 დღიანი უფასო საშვით
  • ”მულტი ბარათი” არის მრავალჯერადი ბარათი და ღირს 4 ლარი
  • ბარათის შეძენა სავალდებულოა ყველასთვის გარდა იმ პირებისა ვინც შეიძენს ერთჯერად ან ერთდღიან საშვს. ბარათის შეძენისას უნდა წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი